Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn kỹ thuật các lớp vật liệu dùng để thi công công trình trồng cây trên mái, làm sảnh hiên mái dốc mái taluy ngoài trời

Các lớp vật liệu trong thi công hạng mục trồng cây trên mái hoặc trồng cây sảnh hiên ngoài trời và trồng cây trong bồn trồng hoa có tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau, cần đối chiệu và lựa chọn cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật dự án