Ứng dụng của vải địa trồng cây

Ứng dụng của vải địa trồng cây

Ứng dụng của vải địa trồng cây trong các dự án xử lý nền đất yếu, làm tầng lọc, lớp ngăn cách giữa đất trồng cây và hệ thống thoát nước giúp giữ đất nhưng cho nước chảy qua.

Ứng dụng vải địa trồng cây

Ứng dụng vải địa trồng cây

Vải địa trồng cây có nhiều ứng dụng đặc biệt là ứng dụng kết hợp với vỉ nhựa thoát nước để làm lớp phân cách giữa đất trồng cây và vỉ nhựa giúp đất trồng cây không bịt kín các lỗ thoát nước của vỉ nhựa thoát nước giúp toàn bộ lớp đất không bị ngập úng nhưng cũng không bị thất thoát đất giúp cây sinh trưởng tốt.

Trồng cây to trên mái

Trồng cây to trên mái

Ứng dụng vải địa trồng cây trong việc ngăn thấm ngược phía dưới vỉ nhựa thoát nước, đây là giải pháp sử dụng 2 lớp vải địa trồng cây giúp ngăn cách giữa lớp đất đắp phía trên và lớp đất bùn phía dưới với vỉ nhựa thoát nước

Hai lớp vải địa trồng cây

Hai lớp vải địa trồng cây

Vải địa trồng cây còn có ứng dụng làm túi vài trồng cây hay túi ươm cây

Túi vải trồng cây làm từ vải địa trồng cây

Túi vải trồng cây làm từ vải địa trồng cây

Túi vải ươm cây vải địa trồng cây

Túi vải ươm cây vải địa trồng cây

Vải địa trồng cây có nhiều ứng dụng khác trong lĩnh vực cầu đường mà Hạ Tầng đang cung cấp, xin vui lòng liên hệ để được tư vấn hướng dẫn và cung cấp tài liệu, mẫu sản phẩm phù hợp