Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

Ngay từ khi khởi nghiệp năm 2012, Hạ Tầng Việt đã đạt được rất nhiều thành tích trong lĩnh vực kinh doanh như góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng công trình trong ngày giao thông đường bộ, đường thủy, đê kè. Nhiều công trình địa kỹ thuật do Hạ Tầng Việt tham gia cung cấp và thi công đạt chất lượng tốt giúp ổn định nền đất chống thấm, giảm thiểu chi phí, bảo vệ phát triển đời sống nhân dân.

 

Giới thiệu Hạ Tầng Việt - Vỉ nhựa thoát nước