Quá trình phát triển

Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp và Xây dựng Hạ Tầng Việt là công ty sản xuất thương mại thi công xây lắp xuất nhập khẩu đa dạng các sản phẩm với nhiều lĩnh vực như:

Tư vấn Cung cấp thi công thí nghiệm các sản phẩm vật tư cầu đường

 • Vải địa kỹ thuật
 • Màng chống thấm HDPE
 • Rọ đá thảm đá
 • Giấy dầu
 • Lưới địa

Sản xuất và cung ứng các loại băng dính băng keo màng Pe

 • Băng dính in logo – băng dính in chữ – băng dính in tên thương hiệu
 • Băng dính điện, băng dính cách điện
 • Băng dính dán nền, dán thùng
 • Băng dính
 • Màng PE

Thiết kế, sản xuất các ứng dụng cho môi trường – thi công mảng xanh

 • Túi vải trồng cây – Túi ươm cây, Túi địa kỹ thuật, Túi vải thân thiện môi trường
 • Vỉ nhựa thoát nước, tấm thoát sàn

Lịch sử phát triển

Hạ Tầng Việt năm 2018
Hạ Tầng Việt năm 2017
Hạ Tầng Việt năm 2016
Hạ Tầng Việt năm 2015
Hạ Tầng Việt năm 2012
Vỉ nhựa thoát nước 330x330x30mm
Vỉ nhựa thoát nước 330x330x30mm
Vỉ nhựa thoát nước 500 x 500 x 30mm
Vỉ nhựa thoát nước 500 x 500 x 30mm
Vỉ nhựa thoát nước nhựa nguyên sinh
Vỉ nhựa thoát nước nhựa nguyên sinh
Vỉ nhựa thoát nước nhựa nguyên sinh
Vỉ nhựa thoát nước nhựa nguyên sinh
Mô hình vỉ nhựa thoát nước
Mô hình vỉ nhựa thoát nước