Chức năng của vải địa trồng cây

Chức năng của vải địa trồng cây

Vải địa trồng cây là vải địa kỹ thuật sử dụng trong lĩnh vực xử lý nền đất yếu làm lớp phân cách giữa các vật liệu để tránh sự trộn lẫn, xâm lấn. Vì vậy, vải địa trồng cây có đầy đủ các đặc tính của vải địa kỹ thuật và được ứng dụng trong lĩnh vực trồng cây trên mái nhà giúp tiêu thoát nước hoặc trồng cây ở sảnh hiên ngoài trời chống ngập úng

Chức năng vải địa trồng cây

Chức năng vải địa trồng cây

Các chức năng chủ yếu sau:

Chức năng phân cách của vải địa trồng cây

Chức năng phân cách của vải địa trồng cây

Chức năng phân cách của vải địa trồng cây

Dùng để ngăn giữa hai lớp vật liệu có kích thước hạt khác nhau, như đá hay đá răm, hay cát với nền đất yếu. Dưới tác động của hiệu ứng nhất là những hiệu ứng tác động bới các phương tiên vận chuyên như xe tải, xe contenơ, xe thồ hay xe khách tác động lên làm cho vật liệu hạt giữ nguyên vẹn các đặc tính cơ học của nó.

Chức năng gia cường gia cố mái dóc của vải địa trồng cây

Chức năng gia cường gia cố mái dóc của vải địa trồng cây

Chức năng gia cường gia cố mái dóc của vải địa trồng cây

Do có tính chịu kéo cao nên các đơn vị thiết kế áp dụng đặc tính này để truyền hoặc tăng cường cho đất khả năng chịu kéo để gia tăng và cố định nền cốt cho đất. Người ta cũng có thể dùng các túi may bằng vải địa kỹ thuật để chứa đất.

Chức năng bảo vệ

Chức năng bảo vệ của vải địa trồng cây

Chức năng bảo vệ của vải địa trồng cây

Có tính bền kéo, chống đâm thủng cao, tính bền môi trường (chịu nước mặn) và tiêu thoát nước nhanh dùng kết hợp với bê tông, đá, rọ đá, thảm đá, tạo thành lớp đệm ngăn cách chống xói mòn và bảo vệ cho triền đê, bờ đập, bờ biển, cột bê tông cột trụ

Chức năng lọc

Chức năng lọc của vải địa trồng cây

Chức năng lọc của vải địa trồng cây

Lớp vải địa kỹ thuật đóng vai trò là lớp lọc được đặt ở giữa hai lớp vật liệu có độ thấm nước và cỡ hạt khác nhau. Nhờ có lớp lọc này mà các hạt có kích thước nhỏ từ 0,075 micromet cũng không thể lọt qua hoặc thất thoát với tỷ lệ rất thấp 095 tức là mất đi 5% loại có cỡ 0,075 micromet. Chức năng của lớp lọc là tránh sự xói mòn từ phía vật liệu có cỡ hạt mịn hơn vào lớp vật liệu thô.

Chức năng tiêu thoát nước của vải địa trồng cây

Chức năng tiêu thoát nước của vải địa trồng cây

Chức năng tiêu thoát nước của vải địa trồng cây

Khả năng thấm theo phương vuông góc với mặt phẳng, vải địa kỹ thuật không dệt dùng để chế tạo mương tiêu thoát nước ngầm. Dòng thấm trong đất sẽ tập trung đến rãnh tiêu có bố trí lớp vải lọc và dẫn đến tập trung nước bằng đường ống tiêu.