Phương pháp thi công sân vườn ngoài trời

Phương pháp thi công sân vườn ngoài trời

Sân vườn ngoài trời đặc biệt là các khu vực sinh thái cảnh quan nếu không được xử lý hệ thống thoát nước ngầm sẽ dễ dẫn đến hiện tượng ngập úng, đọng nước thành vũng gây chết cây, cỏ hoặc gây khó khăn trong quá trình đi lại

Phương pháp thi công sảnh hiên sinh thái ngoài trời

Phương pháp thi công sảnh hiên sinh thái ngoài trời

Phương pháp thi công sân vườn ngoài trời phải đảm bảo các yếu tố sau:

Mặt nền có khả năng thoát nước và chống thấm ngược

Hai lớp vải địa trồng cây

Hai lớp vải địa trồng cây

Rải vỉ nhựa thoát nước phủ kín bề mặt

Vỉ nhựa thoát nước sàn sân vườn

Vỉ nhựa thoát nước sàn sân vườn

Tiến hành trải vải địa trồng cây phủ kín phần vỉ nhựa thoát nước

Vải địa trồng cây màu xám

Vải địa trồng cây màu xám

Đổ đất trồng cây, lu nèn theo đúng kỹ thuật

Đổ đất trồng cây

Đổ đất trồng cây

Tiến hành trồng cây, trồng cỏ và hệ sinh thái bề mặt

Vỉ nhựa thoát nước sảnh hiên ngoài trời

Vỉ nhựa thoát nước sảnh hiên ngoài trời