Tiêu chuẩn kỹ thuật Màng chống thấm HDPE

Tiêu chuẩn kỹ thuật Màng chống thấm HDPE

Tiêu chuẩn kỹ thuật màng chống thấm HDPE là thông số kỹ thuật của màng chống thấm HDPE dựa vào đó để xác định sự phù hợp của loại màng chống thấm HDPE so với yêu cầu thiết kế của dự án

Tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE 0,75mm, 1mm và 1,5 mm

 Chỉ tiêu Properties Dày 0,75 mm Dày 1 mm Dày 1,5 mm
Độ dầy mm 0,75 1 1,5
Lực kéo đứt kN/m 22 30 46
Độ dãn dài % 700 700 700
Lực chịu kéo tại điểm uốn % 11 15 25
Độ dãn dài tại điểm uốn % 13 13 13
Cường độ chịu xé N 100 138 210
Kháng xuyên thủng N 300 400 550
Tỷ trọng – g/cm3 0,94 0,94 0,94
Hàm lượng Carbon balck –% 2 2 2

Tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE dày 0,5 mm, 2mm, 2,5mm

 Chỉ tiêu Properties Dày 2 mm Dày 2,5 mm Dày 0,5 mm
Độ dầy mm 2 2,5 0,5
Lực kéo đứt kN/m 61 70 14
Độ dãn dài % 700 700 700
Lực chịu kéo tại điểm uốn % 34 39 9
Độ dãn dài tại điểm uốn % 13 13 13
Cường độ chịu xé N 275 340 73
Kháng xuyên thủng N 730 900 200
Tỷ trọng – g/cm3 0,94 0,94 0,94
Hàm lượng Carbon balck –% 2 2 2

Tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE dày 0,25mm và 0,3mm

 Chỉ tiêu   Properties Dày 0,25 mm Dày 0,3 mm
Độ dầy mm 0,25 0,3
Lực kéo đứt kN/m 6 8
Độ dãn dài % 600 600
Lực chịu kéo tại điểm uốn % 6 6
Độ dãn dài tại điểm uốn % 13 13
Cường độ chịu xé N 35 42
Kháng xuyên thủng N 100 110
Tỷ trọng – g/cm3 0,94 0,94
Hàm lượng Carbon balck –% 2 2

Hiện Hạ Tầng Việt cung cấp màng chống thấm HDPE với các tiêu chuẩn và quy cách đa dạng phong phú thỏa mãn yêu cầu khách hàng.