Tiêu chuẩn kỹ thuật Màng chống thấm HDPE

Tiêu chuẩn kỹ thuật Màng chống thấm HDPE

Tiêu chuẩn kỹ thuật màng chống thấm HDPE là thông số kỹ thuật của màng chống thấm HDPE dựa vào đó để xác định sự phù hợp của loại màng chống thấm HDPE so với yêu cầu thiết kế của dự án

Tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE 0,75mm, 1mm và 1,5 mm

 Chỉ tiêu PropertiesDày 0,75 mmDày 1 mmDày 1,5 mm
Độ dầy mm0,7511,5
Lực kéo đứt kN/m223046
Độ dãn dài %700700700
Lực chịu kéo tại điểm uốn %111525
Độ dãn dài tại điểm uốn %131313
Cường độ chịu xé N100138210
Kháng xuyên thủng N300400550
Tỷ trọng – g/cm30,940,940,94
Hàm lượng Carbon balck –%222

Tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE dày 0,5 mm, 2mm, 2,5mm

 Chỉ tiêu PropertiesDày 2 mmDày 2,5 mmDày 0,5 mm
Độ dầy mm22,50,5
Lực kéo đứt kN/m617014
Độ dãn dài %700700700
Lực chịu kéo tại điểm uốn %34399
Độ dãn dài tại điểm uốn %131313
Cường độ chịu xé N27534073
Kháng xuyên thủng N730900200
Tỷ trọng – g/cm30,940,940,94
Hàm lượng Carbon balck –%222

Tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE dày 0,25mm và 0,3mm

 Chỉ tiêu   PropertiesDày 0,25 mmDày 0,3 mm
Độ dầy mm0,250,3
Lực kéo đứt kN/m68
Độ dãn dài %600600
Lực chịu kéo tại điểm uốn %66
Độ dãn dài tại điểm uốn %1313
Cường độ chịu xé N3542
Kháng xuyên thủng N100110
Tỷ trọng – g/cm30,940,94
Hàm lượng Carbon balck –%22

Hiện Hạ Tầng Việt cung cấp màng chống thấm HDPE với các tiêu chuẩn và quy cách đa dạng phong phú thỏa mãn yêu cầu khách hàng.