Ứng dụng của màng chống thấm HDPE

Ứng dụng của màng chống thấm HDPE

Ứng dụng của màng chống thấm HDPE trong xây dựng công nghiệp và dân dụng được biết đến như làm bể chứa hồ sinh học, hồ cá koi, hồ nuôi trồng thủy hải sản, hầm biogas xử lý chất thải sinh học, bãi rác, bãi chôn lấp, bãi thải xỉ nhà máy nhiệt điện, khu chứa chất thải bãi khai khoáng

Ứng dụng trong Nông nghiệp

Trơ với môi trường kiềm, axít

Trơ với môi trường kiềm, axít

Ứng dụng trong xử lý rác thải, hầm biogas

Chức năng co giãn cao

Chức năng co giãn cao

Ứng dụng làm hồ nước, hồ sinh học

Màng chống thấm HDPE làm hồ chứa nước sinh học

Màng chống thấm HDPE làm hồ chứa nước sinh học

Ứng dụng là hồ bể cá hồ tiểu cảnh

Màng chống thấm HDPE lót bể cá bể nước hồ tiểu cảnh

Màng chống thấm HDPE lót bể cá bể nước hồ tiểu cảnh